• 2020年3月29日 羽田国際線大増便!

  Dễ dàng đi đến nước ngoài từ khắp Nhật Bản
  và càng dễ dàng hơn để đến nhiều địa điểm ở Nhật Bản từ nước ngoài.

  Sự giao lưu giữa người với người sẽ tăng lên và toàn bộ Nhật Bản sẽ sôi động.
  Chúng tôi hình dung một tương lai như vậy.

  Haneda sẽ thuận tiện hơn. Mang thế giới đến gần hơn.

 • Từ ngày 29 tháng 03 năm 2020, Các chuyến bay quốc tế của Sân bay Haneda sẽ bắt đầu khai thác tại 2 nhà ga.

  Ga nội địa Ga quốc tế

  Vui lòng xác nhận chuyến bay ở nhà ga nào.

※Vui long chọn ngôn ngữ theo chức năng phụ đề của Youtube.

Nhà ga số 2 sẽ khai thác các
chuyến bay quốc tế và nội địa.

Với sự gia tăng các chuyến bay quốc tế, Từ tháng 3 năm 2020 Ngoài nhà ga quốc tế hiện tại chúng tôi sẽ bắt đầu khai thác thêm một phần của nhà ga số 2.
Do đó Các chuyến bay quốc tế tại Sân bay Haneda sẽ bắt đầu hoạt động tại 2 nhà ga , nhà ga quốc tế hiện tại (tên được đổi thành nhà ga số 3) và nhà ga số 2 (Nhà ga nội địa sẽ không có thay đổi).

Trước khi khởi hành vui lòng xác nhận chuyến bay khởi hành từ nhà ga nào trên trang Web của mỗi hãng hàng không và đến sân bay.

Nhà ga quốc tế sẽ thay đổi tên

Vì nhà ga số 2 xử lý các chuyến bay quốc tế trước đó đã được đổi tên thành nhà ga số 3.

close